Tuyển dụng tại TP.HCM

11 Tháng Năm, 2022

FullStack (PHP, NodeJS)

11 Tháng Năm, 2022

Mobile Developer (Flutter)

11 Tháng Năm, 2022

Front-end (PHP)

11 Tháng Năm, 2022

Back-end (PHP, NodeJS)

11 Tháng Năm, 2022

Tester (Auto và Manual)

25 Tháng Hai, 2022

CUSTOMER SERVICE – CARS

25 Tháng Hai, 2022

CUSTOMER SERVICE – TOURS

25 Tháng Hai, 2022

CUSTOMER SERVICE – HOTELS

24 Tháng Hai, 2022

BUSINESS ANALYST LEADER

10 Tháng Hai, 2022

ADS LEADER

8 Tháng Hai, 2022

PRODUCER

26 Tháng Một, 2022

INTERNATIONAL PAYMENT ACCOUNTANT

24 Tháng Một, 2022

CUSTOMER SERVICE – AIR TICKET

24 Tháng Một, 2022

FLIGHT TICKET SALES EXECUTIVE

24 Tháng Một, 2022

TOUR SALES EXECUTIVE

24 Tháng Một, 2022

HOTEL SALES EXECUTIVE

19 Tháng Mười, 2021

SOCIAL MEDIA

19 Tháng Mười, 2021

INTERNAL COMMUNICATIONS

29 Tháng Năm, 2021

MOBILE DEVELOPER (Android, iOS, Flutter)

29 Tháng Tư, 2021

BUSINESS ANALYST (All Levels)

19 Tháng Tư, 2021

INTERN TESTER

19 Tháng Tư, 2021

INTERN FRONTEND DEVELOPER

19 Tháng Tư, 2021

INTERN JAVA DEVELOPER

5 Tháng Tư, 2021

TRANSLATORS

15 Tháng Mười Hai, 2020

CAPITAL OPERATION AND DEVELOPMENT CENTER DIRECTOR

14 Tháng Mười Hai, 2020

GRAPHIC DESIGNER

17 Tháng Mười Một, 2020

SEO LEADER

17 Tháng Mười Một, 2020

SEO EXECUTIVE

9 Tháng Mười Một, 2020

CEO ASSISTANT

9 Tháng Mười, 2020

AI DOCTOR