Tuyển dụng tại TP.HCM

10 Tháng Bảy, 2019

Thư ký Tổng giám đốc

10 Tháng Bảy, 2019

TRƯỞNG PHÒNG KẾ TOÁN

10 Tháng Bảy, 2019

Trưởng phòng pháp chế

5 Tháng Tư, 2019

Nhân Viên Marketing

4 Tháng Tư, 2019

DIGITAL MARKETING

2 Tháng Tư, 2019

TRƯỞNG PHÒNG CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG

3 Tháng Một, 2019

NHÂN VIÊN CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG

28 Tháng Mười Hai, 2018

BIÊN TẬP VIÊN MẠNG XÃ HỘI TIẾNG TRUNG

28 Tháng Mười Hai, 2018

Nhân Viên Biên Tập Mạng Xã Hội (Tiếng Việt)

28 Tháng Mười Hai, 2018

Nhân Viên Biên Tập Mạng Xã Hội (Tiếng Anh)

18 Tháng Mười, 2018

WEB DESIGNER (UX/UI)

11 Tháng Mười, 2018

KẾ TOÁN

11 Tháng Mười, 2018

KẾ TOÁN VIÊN

11 Tháng Mười, 2018

MOBILE APP UX/UI DESIGNER

11 Tháng Mười, 2018

PHÁP CHẾ NHÂN SỰ

11 Tháng Mười, 2018

PHÓ PHÒNG PHÁP CHẾ

11 Tháng Mười, 2018

IT BUSINESS ANALYST (FRESHER)

20 Tháng Tư, 2018

GIÁM ĐỐC TRUYỀN THÔNG

20 Tháng Tư, 2018

Trợ Lý Giám Đốc

20 Tháng Tư, 2018

Giám Đốc Marketing

20 Tháng Tư, 2018

Nhân viên Phòng Kinh Doanh Và Kết Nối Dịch Vụ

20 Tháng Tư, 2018

Giám Đốc Kinh Doanh Và Kết Nối Dịch Vụ

20 Tháng Tư, 2018

Tester

20 Tháng Tư, 2018

IT Administrator

20 Tháng Tư, 2018

Senior Frontend

20 Tháng Tư, 2018

Nhân Viên Văn Phòng – Lễ Tân

20 Tháng Tư, 2018

Senior Mobile Dev

20 Tháng Tư, 2018

IOS/ANDROID DEVELOPER

20 Tháng Tư, 2018

Java Developer

20 Tháng Tư, 2018

KẾ TOÁN TRƯỞNG