4 Tháng Mười Hai, 2023

DIGITAL MARKETING EXECUTIVE

29 Tháng Mười Một, 2023

GIÁM ĐỐC KINH DOANH (QUẢNG CÁO, THƯƠNG MẠI)

29 Tháng Mười Một, 2023

Giám Đốc Phát Triển Nhà Hàng, Địa Điểm Ăn Uống

29 Tháng Mười Một, 2023

TOUR BUSINESS DEVELOPMENT MANAGER

29 Tháng Mười Một, 2023

AIRLINE TICKET BUSINESS DEVELOPMENT MANAGER

29 Tháng Mười Một, 2023

Chief Financial Officer

29 Tháng Mười Một, 2023

CAPITAL OPERATION AND DEVELOPMENT CENTER DIRECTOR (Chief Investment Officer)

28 Tháng Mười Một, 2023

SOCIAL MEDIA DIRECTOR

28 Tháng Mười Một, 2023

E-COMMERCE DIRECTOR

7 Tháng Mười Hai, 2022

OTA DIRECTOR

30 Tháng Mười Một, 2022

MARKETING DIRECTOR (Strength of digital marketing in OTA Industry)