Tuyển dụng tại TP.HCM

14 Tháng Ba, 2020

NHÂN VIÊN TRUYỀN THÔNG

2 Tháng Ba, 2020

HR SPECIALIST

14 Tháng Hai, 2020

ANDROID DEVELOPER

10 Tháng Hai, 2020

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN

10 Tháng Hai, 2020

EVENT MANAGER

4 Tháng Hai, 2020

Motion – Animation Graphic Designer (AE, PS, AI)

3 Tháng Mười Hai, 2019

TRUYỀN THÔNG NỘI BỘ

3 Tháng Mười Hai, 2019

NODEJS-SOCKET

3 Tháng Mười Hai, 2019

JAVA DEVELOPER

3 Tháng Mười Hai, 2019

AI

3 Tháng Mười Hai, 2019

HELPDESK

3 Tháng Mười Hai, 2019

DEV-OPS

3 Tháng Mười Hai, 2019

SYSTEM ADMINISTRATOR

3 Tháng Mười Hai, 2019

IT NETWORK

3 Tháng Mười Hai, 2019

IT Test Leader (QA/QC)

3 Tháng Mười Hai, 2019

QA (Quanlity Assurance)

3 Tháng Mười Hai, 2019

ANALYTICS

3 Tháng Mười Hai, 2019

Front-end Developer

10 Tháng Bảy, 2019

Trưởng phòng pháp chế

5 Tháng Tư, 2019

Nhân Viên Marketing

4 Tháng Tư, 2019

DIGITAL MARKETING

2 Tháng Tư, 2019

TRƯỞNG PHÒNG CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG

3 Tháng Một, 2019

NHÂN VIÊN CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG

28 Tháng Mười Hai, 2018

Biên Tập Và Kiểm Duyệt Nội Dung Mạng Xã Hội (Tiếng Anh)

18 Tháng Mười, 2018

WEB DESIGNER (UX/UI)

11 Tháng Mười, 2018

IT BUSINESS ANALYST

20 Tháng Tư, 2018

Giám Đốc Marketing

20 Tháng Tư, 2018

Nhân viên Phòng Kinh Doanh Và Kết Nối Dịch Vụ

20 Tháng Tư, 2018

Giám Đốc Kinh Doanh Và Kết Nối Dịch Vụ

20 Tháng Tư, 2018

Tester