Hahalolo Nhân sự

11 Tháng Năm, 2022

FullStack (PHP, NodeJS)

11 Tháng Năm, 2022

Mobile Developer (Flutter)

11 Tháng Năm, 2022

Front-end (PHP)

11 Tháng Năm, 2022

Back-end (PHP, NodeJS)

11 Tháng Năm, 2022

Tester (Auto và Manual)

10 Tháng Ba, 2022

NHÂN VIÊN TƯ VẤN TẢI APPP

9 Tháng Ba, 2022

LEADER DIGITAL MARKETING

25 Tháng Hai, 2022

CUSTOMER SERVICE – CARS

25 Tháng Hai, 2022

CUSTOMER SERVICE – TOURS

25 Tháng Hai, 2022

CUSTOMER SERVICE – HOTELS

25 Tháng Hai, 2022

BACK-END DEVELOPER (All level)

24 Tháng Hai, 2022

BUSINESS ANALYST LEADER

12 Tháng Hai, 2022

CONTENT MARKETING

12 Tháng Hai, 2022

NHÂN VIÊN MARKETING

11 Tháng Hai, 2022

THỰC TẬP SINH FRONT-END DEVELOPER

10 Tháng Hai, 2022

ADS LEADER

8 Tháng Hai, 2022

PRODUCER

26 Tháng Một, 2022

INTERNATIONAL PAYMENT ACCOUNTANT

24 Tháng Một, 2022

CUSTOMER SERVICE – AIR TICKET

24 Tháng Một, 2022

FLIGHT TICKET SALES EXECUTIVE

24 Tháng Một, 2022

TOUR SALES EXECUTIVE

24 Tháng Một, 2022

HOTEL SALES EXECUTIVE

20 Tháng Mười, 2021

FRONT-END DEVELOPER (All level)

19 Tháng Mười, 2021

SOCIAL MEDIA

19 Tháng Mười, 2021

INTERNAL COMMUNICATIONS

29 Tháng Năm, 2021

MOBILE DEVELOPER (Android, iOS, Flutter)

26 Tháng Năm, 2021

WEB SEO STAFF

29 Tháng Tư, 2021

BUSINESS ANALYST (All Levels)

19 Tháng Tư, 2021

INTERN TESTER

19 Tháng Tư, 2021

INTERN FRONTEND DEVELOPER