4 Tháng Mười Hai, 2023

DIGITAL MARKETING EXECUTIVE

29 Tháng Mười Một, 2023

GIÁM ĐỐC KINH DOANH (QUẢNG CÁO, THƯƠNG MẠI)

29 Tháng Mười Một, 2023

Giám Đốc Phát Triển Nhà Hàng, Địa Điểm Ăn Uống

29 Tháng Mười Một, 2023

TOUR BUSINESS DEVELOPMENT MANAGER

29 Tháng Mười Một, 2023

AIRLINE TICKET BUSINESS DEVELOPMENT MANAGER

29 Tháng Mười Một, 2023

Chief Financial Officer

29 Tháng Mười Một, 2023

CAPITAL OPERATION AND DEVELOPMENT CENTER DIRECTOR (Chief Investment Officer)

28 Tháng Mười Một, 2023

SOCIAL MEDIA DIRECTOR

28 Tháng Mười Một, 2023

E-COMMERCE DIRECTOR

14 Tháng Hai, 2023

CLIENT SERVICES EXECUTIVE (VIETNAM MARKET)

14 Tháng Hai, 2023

CLIENT SERVICES EXECUTIVE (US MARKET)

14 Tháng Hai, 2023

CUSTOMER SERVICE MANAGER

7 Tháng Mười Hai, 2022

OTA DIRECTOR

30 Tháng Mười Một, 2022

MARKETING DIRECTOR (Strength of digital marketing in OTA Industry)

16 Tháng Chín, 2022

CONTENT MARKETING

16 Tháng Chín, 2022

SOCIAL MEDIA EXECUTIVE

11 Tháng Năm, 2022

FullStack (PHP, NodeJS)

11 Tháng Năm, 2022

FRONT-END (PHP)

11 Tháng Năm, 2022

TESTER (Auto và Manual – All levels)

10 Tháng Ba, 2022

NHÂN VIÊN TƯ VẤN TẢI APP

9 Tháng Ba, 2022

LEADER DIGITAL MARKETING

25 Tháng Hai, 2022

BACK-END DEVELOPER (All level)

12 Tháng Hai, 2022

CONTENT MARKETING

12 Tháng Hai, 2022

NHÂN VIÊN MARKETING

11 Tháng Hai, 2022

THỰC TẬP SINH FRONT-END DEVELOPER

26 Tháng Năm, 2021

WEB SEO STAFF

12 Tháng Mười Một, 2020

SENIOR BACKEND DEVELOPER

1 Tháng Chín, 2020

Content Moderation Team Leader (Indian Language)

8 Tháng Bảy, 2020

WEB DESIGNER (UX/UI)

8 Tháng Bảy, 2020

JAVA DEVELOPER