Hahalolo Nhân sự

14 Tháng Hai, 2023

CLIENT SERVICES EXECUTIVE (VIETNAM MARKET)

14 Tháng Hai, 2023

CLIENT SERVICES EXECUTIVE (US MARKET)

14 Tháng Hai, 2023

CUSTOMER SERVICE MANAGER

7 Tháng Mười Hai, 2022

OTA DIRECTOR

30 Tháng Mười Một, 2022

MARKETING DIRECTOR (Strength of digital marketing in OTA Industry)

16 Tháng Mười Một, 2022

CONTENT MARKETING LEADER

4 Tháng Mười Một, 2022

DEVOPS

21 Tháng Chín, 2022

TRAINER

16 Tháng Chín, 2022

CONTENT MARKETING

16 Tháng Chín, 2022

SOCIAL MEDIA EXECUTIVE

16 Tháng Chín, 2022

NETWORK ENGINEER

16 Tháng Chín, 2022

SYSTEM ENGINEER

8 Tháng Chín, 2022

FRONT-END DEVELOPER (Middle/Senior)

5 Tháng Chín, 2022

DATA ENGINEER

23 Tháng Tám, 2022

SECURITY MANAGER

23 Tháng Tám, 2022

SECURITY ENGINEER

23 Tháng Tám, 2022

DATA CENTER OPERATOR

23 Tháng Tám, 2022

NETWORK MANAGER

23 Tháng Tám, 2022

DEVOPS – Infrastructure

17 Tháng Tám, 2022

CEO ASSISTANT

11 Tháng Tám, 2022

RECRUITER

10 Tháng Tám, 2022

SEO SPECIALIST

10 Tháng Tám, 2022

CONTENT MARKETING EXECUTIVE

4 Tháng Tám, 2022

AI ENGINEER

4 Tháng Tám, 2022

DATA ANALYST

11 Tháng Năm, 2022

FullStack (PHP, NodeJS)

11 Tháng Năm, 2022

FRONT-END (PHP)

11 Tháng Năm, 2022

TESTER (Auto và Manual – All levels)

10 Tháng Ba, 2022

NHÂN VIÊN TƯ VẤN TẢI APP

9 Tháng Ba, 2022

LEADER DIGITAL MARKETING