tuyendung

7 Tháng Sáu, 2021

Thực tập sinh Java Developer

26 Tháng Năm, 2021

IOS DEVELOPER (All level)

3 Tháng Mười Hai, 2019

AI ENGINEER

3 Tháng Mười Hai, 2019

SYSTEM ADMIN (OPENSTACK)

3 Tháng Mười Hai, 2019

TESTER LEADER

3 Tháng Mười Hai, 2019

DATA ANALYST

28 Tháng Tám, 2019

Senior Frontend

28 Tháng Tám, 2019

Web Developer (Php, Angularjs, Knockout)

27 Tháng Tám, 2019

Seo Web

27 Tháng Tám, 2019

System Administrator

28 Tháng Mười Hai, 2018

CENSOR (ENGLISH)

26 Tháng Mười Hai, 2018

Biên Tập Và Kiểm Duyệt Nội Dung Mạng Xã Hội (Tiếng Anh)

11 Tháng Mười, 2018

GENERAL ACCOUNTANT

20 Tháng Tư, 2018

TESTER (All Levels)