tuyendung

4 Tháng Hai, 2020

Motion – Animation Graphic Designer (AE, PS, AI)

4 Tháng Hai, 2020

Motion – Animation Graphic Designer (AE, PS, AI)

3 Tháng Mười Hai, 2019

TRUYỀN THÔNG NỘI BỘ

3 Tháng Mười Hai, 2019

AI

3 Tháng Mười Hai, 2019

DEV-OPS

3 Tháng Mười Hai, 2019

SYSTEM ADMINISTRATOR

3 Tháng Mười Hai, 2019

IT NETWORK

3 Tháng Mười Hai, 2019

IT Test Leader (QA/QC)

3 Tháng Mười Hai, 2019

QA (Quanlity Assurance)

3 Tháng Mười Hai, 2019

ANALYTICS

3 Tháng Mười Hai, 2019

Front-end Developer

28 Tháng Tám, 2019

Senior Mobile Dev

28 Tháng Tám, 2019

Java Developer

28 Tháng Tám, 2019

IOS DEVELOPER

28 Tháng Tám, 2019

Senior Frontend

28 Tháng Tám, 2019

Web Developer (Php, Angularjs, Knockout)

27 Tháng Tám, 2019

Seo Web

27 Tháng Tám, 2019

System Administrator

10 Tháng Bảy, 2019

Trưởng phòng pháp chế

5 Tháng Tư, 2019

Nhân Viên Marketing

4 Tháng Tư, 2019

DIGITAL MARKETING

3 Tháng Một, 2019

NHÂN VIÊN CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG

28 Tháng Mười Hai, 2018

Biên Tập Và Kiểm Duyệt Nội Dung Mạng Xã Hội (Tiếng Anh)

26 Tháng Mười Hai, 2018

Biên Tập Và Kiểm Duyệt Nội Dung Mạng Xã Hội (Tiếng Anh)

18 Tháng Mười, 2018

WEB DESIGNER (UX/UI)

11 Tháng Mười, 2018

IT BUSINESS ANALYST

11 Tháng Mười, 2018

Giám Đốc Kinh Doanh Và Kết Nối Dịch Vụ

8 Tháng Mười, 2018

Nhân viên Phòng Kinh Doanh Và Kết Nối Dịch Vụ

8 Tháng Mười, 2018

CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG

15 Tháng Năm, 2018

Nhân viên Phòng Kinh Doanh Và Kết Nối Dịch Vụ