tuyendung

4 Tháng Hai, 2020

Motion – Animation Graphic Designer (AE, PS, AI)

3 Tháng Mười Hai, 2019

AI

3 Tháng Mười Hai, 2019

SYSTEM ADMINISTRATOR

3 Tháng Mười Hai, 2019

IT NETWORK

3 Tháng Mười Hai, 2019

IT Test Leader (QA/QC)

3 Tháng Mười Hai, 2019

DATA ANALYTICS

3 Tháng Mười Hai, 2019

Front-end Developer

28 Tháng Tám, 2019

Senior Frontend

28 Tháng Tám, 2019

Web Developer (Php, Angularjs, Knockout)

27 Tháng Tám, 2019

Seo Web

27 Tháng Tám, 2019

System Administrator

4 Tháng Tư, 2019

DIGITAL MARKETING

28 Tháng Mười Hai, 2018

Biên Tập Và Kiểm Duyệt Nội Dung Mạng Xã Hội (Tiếng Anh)

26 Tháng Mười Hai, 2018

Biên Tập Và Kiểm Duyệt Nội Dung Mạng Xã Hội (Tiếng Anh)

18 Tháng Mười, 2018

DESIGNER (UX/UI)

11 Tháng Mười, 2018

Giám Đốc Kinh Doanh Và Kết Nối Dịch Vụ

8 Tháng Mười, 2018

Nhân viên Phòng Kinh Doanh Và Kết Nối Dịch Vụ

8 Tháng Mười, 2018

CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG

15 Tháng Năm, 2018

Nhân viên Phòng Kinh Doanh Và Kết Nối Dịch Vụ

20 Tháng Tư, 2018

Biên Tập Và Kiểm Duyệt Nội Dung Mạng Xã Hội (Tiếng Việt)

20 Tháng Tư, 2018

Nhân viên Phòng Kinh Doanh Và Kết Nối Dịch Vụ

20 Tháng Tư, 2018

TESTER

20 Tháng Tư, 2018

IOS DEVELOPER

20 Tháng Tư, 2018

Web Developer (Php, Angularjs, Knockout)