CÁC VỊ TRÍ ỨNG TUYỂN TẠI TPHCM

11 Tháng Năm, 2022

FullStack (PHP, NodeJS)

11 Tháng Năm, 2022

Mobile Developer (Flutter)

11 Tháng Năm, 2022

Front-end (PHP)

11 Tháng Năm, 2022

Back-end (PHP, NodeJS)

11 Tháng Năm, 2022

Tester (Auto và Manual)

25 Tháng Hai, 2022

CUSTOMER SERVICE – CARS

25 Tháng Hai, 2022

CUSTOMER SERVICE – TOURS

25 Tháng Hai, 2022

CUSTOMER SERVICE – HOTELS

24 Tháng Hai, 2022

BUSINESS ANALYST LEADER

10 Tháng Hai, 2022

ADS LEADER

8 Tháng Hai, 2022

PRODUCER

26 Tháng Một, 2022

INTERNATIONAL PAYMENT ACCOUNTANT

24 Tháng Một, 2022

CUSTOMER SERVICE – AIR TICKET

24 Tháng Một, 2022

FLIGHT TICKET SALES EXECUTIVE

24 Tháng Một, 2022

TOUR SALES EXECUTIVE

24 Tháng Một, 2022

HOTEL SALES EXECUTIVE

20 Tháng Mười, 2021

FRONT-END DEVELOPER (All level)

19 Tháng Mười, 2021

SOCIAL MEDIA

19 Tháng Mười, 2021

INTERNAL COMMUNICATIONS

29 Tháng Năm, 2021

MOBILE DEVELOPER (Android, iOS, Flutter)

29 Tháng Tư, 2021

BUSINESS ANALYST (All Levels)

19 Tháng Tư, 2021

INTERN TESTER

19 Tháng Tư, 2021

INTERN FRONTEND DEVELOPER

19 Tháng Tư, 2021

INTERN JAVA DEVELOPER

5 Tháng Tư, 2021

TRANSLATORS

15 Tháng Mười Hai, 2020

CAPITAL OPERATION AND DEVELOPMENT CENTER DIRECTOR

14 Tháng Mười Hai, 2020

GRAPHIC DESIGNER

17 Tháng Mười Một, 2020

SEO LEADER

17 Tháng Mười Một, 2020

SEO EXECUTIVE

9 Tháng Mười Một, 2020

CEO ASSISTANT

CÁC VỊ TRÍ ỨNG TUYỂN TẠI CẦN THƠ

11 Tháng Năm, 2022

FullStack (PHP, NodeJS)

11 Tháng Năm, 2022

Mobile Developer (Flutter)

11 Tháng Năm, 2022

Front-end (PHP)

11 Tháng Năm, 2022

Back-end (PHP, NodeJS)

11 Tháng Năm, 2022

Tester (Auto và Manual)

29 Tháng Năm, 2021

MOBILE DEVELOPER (Android, iOS, Flutter)

19 Tháng Tư, 2021

INTERN JAVA DEVELOPER

12 Tháng Mười Một, 2020

SENIOR BACKEND DEVELOPER

12 Tháng Mười Một, 2020

FULL STACK DEVELOPER

11 Tháng Sáu, 2020

JAVA DEVELOPER (All Levels)

28 Tháng Tám, 2019

Senior Frontend

28 Tháng Tám, 2019

Web Developer (Php, Angularjs, Knockout)

27 Tháng Tám, 2019

Seo Web

27 Tháng Tám, 2019

System Administrator

CÁC VỊ TRÍ ỨNG TUYỂN TẠI CHI NHÁNH HUẾ

11 Tháng Năm, 2022

FullStack (PHP, NodeJS)

11 Tháng Năm, 2022

Mobile Developer (Flutter)

11 Tháng Năm, 2022

Front-end (PHP)

11 Tháng Năm, 2022

Back-end (PHP, NodeJS)

11 Tháng Năm, 2022

Tester (Auto và Manual)

10 Tháng Ba, 2022

NHÂN VIÊN TƯ VẤN TẢI APPP

9 Tháng Ba, 2022

LEADER DIGITAL MARKETING

25 Tháng Hai, 2022

BACK-END DEVELOPER (All level)

12 Tháng Hai, 2022

CONTENT MARKETING

12 Tháng Hai, 2022

NHÂN VIÊN MARKETING

11 Tháng Hai, 2022

THỰC TẬP SINH FRONT-END DEVELOPER

20 Tháng Mười, 2021

FRONT-END DEVELOPER (All level)

7 Tháng Sáu, 2021

Thực tập sinh Java Developer

29 Tháng Năm, 2021

MOBILE DEVELOPER (Android, iOS, Flutter)

26 Tháng Năm, 2021

WEB SEO STAFF

26 Tháng Năm, 2021

IOS DEVELOPER (All level)

8 Tháng Bảy, 2020

WEB DESIGNER (UX/UI)

11 Tháng Sáu, 2020

JAVA DEVELOPER (All Levels)

26 Tháng Mười Hai, 2018

Biên Tập Và Kiểm Duyệt Nội Dung Mạng Xã Hội (Tiếng Anh)

CÁC VỊ TRÍ ỨNG TUYỂN TẠI VĂN PHÒNG HÀ NỘI

29 Tháng Năm, 2021

MOBILE DEVELOPER (Android, iOS, Flutter)