CÁC VỊ TRÍ ỨNG TUYỂN TẠI TPHCM

14 Tháng Bảy, 2020

PHÁP CHẾ PHỤ TRÁCH THANH TOÁN

8 Tháng Bảy, 2020

SALES SUPPORT

8 Tháng Bảy, 2020

WEBSITE CHAT SUPPORTS – SALES

8 Tháng Bảy, 2020

CRM – CUSTOMER SERVICE REPRESENTATIVE

8 Tháng Bảy, 2020

JAVASCRIPT DEVELOPER (NODEJS/REACTJS)

4 Tháng Bảy, 2020

LỄ TÂN VĂN PHÒNG

12 Tháng Sáu, 2020

FRESHER JAVA DEVELOPER

12 Tháng Sáu, 2020

Fresher Front-end Developer

11 Tháng Sáu, 2020

JAVA DEVELOPER

9 Tháng Sáu, 2020

TECHNICAL ADMIN

4 Tháng Sáu, 2020

THƯ KÝ TỔNG GIÁM ĐỐC

30 Tháng Năm, 2020

TECHNICAL LEADER

14 Tháng Ba, 2020

NHÂN VIÊN TRUYỀN THÔNG

14 Tháng Hai, 2020

ANDROID DEVELOPER

10 Tháng Hai, 2020

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN

10 Tháng Hai, 2020

EVENT MANAGER

4 Tháng Hai, 2020

Motion – Animation Graphic Designer (AE, PS, AI)

3 Tháng Mười Hai, 2019

TRUYỀN THÔNG NỘI BỘ

3 Tháng Mười Hai, 2019

JAVA DEVELOPER

3 Tháng Mười Hai, 2019

AI

3 Tháng Mười Hai, 2019

DEV-OPS

3 Tháng Mười Hai, 2019

SYSTEM ADMINISTRATOR

3 Tháng Mười Hai, 2019

IT NETWORK

3 Tháng Mười Hai, 2019

IT Test Leader (QA/QC)

3 Tháng Mười Hai, 2019

QA (Quanlity Assurance)

3 Tháng Mười Hai, 2019

ANALYTICS

3 Tháng Mười Hai, 2019

Front-end Developer

10 Tháng Bảy, 2019

Trưởng phòng pháp chế

5 Tháng Tư, 2019

Nhân Viên Marketing

4 Tháng Tư, 2019

DIGITAL MARKETING

CÁC VỊ TRÍ ỨNG TUYỂN TẠI CẦN THƠ

14 Tháng Hai, 2020

ANDROID DEVELOPER

28 Tháng Tám, 2019

Senior Mobile Dev

28 Tháng Tám, 2019

Java Developer

28 Tháng Tám, 2019

IOS DEVELOPER

28 Tháng Tám, 2019

Senior Frontend

28 Tháng Tám, 2019

Web Developer (Php, Angularjs, Knockout)

27 Tháng Tám, 2019

Seo Web

27 Tháng Tám, 2019

System Administrator

CÁC VỊ TRÍ ỨNG TUYỂN TẠI CHI NHÁNH HUẾ

8 Tháng Bảy, 2020

WEB DESIGNER (UX/UI)

12 Tháng Sáu, 2020

Fresher Front-end Developer

12 Tháng Sáu, 2020

Front-end Developer

12 Tháng Sáu, 2020

JAVA DEVELOPER

13 Tháng Năm, 2020

TESTER

4 Tháng Hai, 2020

Motion – Animation Graphic Designer (AE, PS, AI)

26 Tháng Mười Hai, 2018

Biên Tập Và Kiểm Duyệt Nội Dung Mạng Xã Hội (Tiếng Anh)

11 Tháng Mười, 2018

Giám Đốc Kinh Doanh Và Kết Nối Dịch Vụ

15 Tháng Năm, 2018

Nhân viên Phòng Kinh Doanh Và Kết Nối Dịch Vụ

20 Tháng Tư, 2018

Biên Tập Và Kiểm Duyệt Nội Dung Mạng Xã Hội (Tiếng Việt)

CÁC VỊ TRÍ ỨNG TUYỂN TẠI VĂN PHÒNG HÀ NỘI

11 Tháng Sáu, 2020

JAVA DEVELOPER

8 Tháng Mười, 2018

Nhân viên Phòng Kinh Doanh Và Kết Nối Dịch Vụ

8 Tháng Mười, 2018

CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG