Tuyển dụng tại TP.HCM

9 Tháng Mười, 2020

AI DOCTOR

1 Tháng Chín, 2020

LEGAL EXECUTIVE

8 Tháng Bảy, 2020

JAVASCRIPT DEVELOPER

11 Tháng Sáu, 2020

JAVA DEVELOPER (All Levels)

14 Tháng Ba, 2020

PR EXECUTIVE

3 Tháng Mười Hai, 2019

AI ENGINEER

3 Tháng Mười Hai, 2019

SYSTEM ADMIN (OPENSTACK)

3 Tháng Mười Hai, 2019

TESTER LEADER

3 Tháng Mười Hai, 2019

DATA ANALYST

28 Tháng Mười Hai, 2018

CENSOR (ENGLISH)

11 Tháng Mười, 2018

GENERAL ACCOUNTANT

20 Tháng Tư, 2018

TESTER (All Levels)